Wat is SAFe (Scaled Agile Framework)?

Het Scaled Agile Framework® (SAFe®) is een set van organisatie- en workflowpatronen voor het implementeren van Agile werkwijzen op bedrijfsschaal. Het framework is een verzameling kennis die gestructureerde richtlijnen omvat over rollen en verantwoordelijkheden, hoe het werk moet worden gepland en beheerd, en waarden die hoog moeten worden gehouden.

SAFe is ontworpen om een ​​team flexibiliteit te bieden en om enkele van de uitdagingen te verhelpen die grotere organisaties hebben bij het beoefenen van Agile. Het is op dit moment de meest gebruikte (op)schalingsmethodiek. Het is niet zozeer ontworpen als een enkele methodologie, maar als een brede kennisbasis van bewezen best practices die echte teams hebben gebruikt om succesvolle softwareproducten te leveren.

Wat is het Scaled Agile Framework?

Wat is de geschiedenis van het Scaled Agile Framework?

Het SAFe-framework werd geïntroduceerd in 2011 door software-industrie-veteraan Dean Leffingwell, die het bestverkochte boek Agile Software Requirements publiceerde. Het heette oorspronkelijk de “Agile Enterprise Big Picture”. The Big Picture beschreef hoe bestaande agile frameworks zoals Lean, Kanban, Scrum en XP kunnen worden benut en toegepast in het team, programma en portfolio.

Tegenwoordig is de volledige catalogus van kennis en succespatronen van SAFe allemaal gratis beschikbaar en is het een van de meest populaire agile frameworks geworden.

Waarom is SAFe zo populair?

Er zijn veel frameworks die inspelen op de wens van grote organisaties om wendbaarder te worden. Nexus, Scrum of Scrums, Large Scale Scrum, enzovoort. Het grote voordeel van SAFe is dat het niet alleen Agile-principes en -praktijken introduceert, maar ook de lessen van Lean, DevOps en, in versie 5.0, Design Thinking. Deze waardevolle combinatie van baanbrekende ideeën over projectmanagement, productontwikkeling en softwareontwikkeling, geïntegreerd in één compleet pakket dat in veel grote bedrijven kan worden toegepast, heeft ertoe geleid dat SAFe het leidende framework is geworden voor grote organisaties.

Hoe werkt SAFe?

Het SAFe model is ingericht langs een aantal vaste functionele niveaus in de organisatie. Ieder van deze niveaus is zodanig op elkaar afgestemd dat ze in dezelfde cadans werken aan het opleveren van klantwaarde.

De drie niveaus die worden gebruikt zijn:

Essential (voorheen Program en Team Level)

SAFe gebruikt een aantal criteria die minimaal gebruikt moeten worden om via Agile teams en een Agile Release Train te kunnen produceren:

  • Zelforganiserende teams bestaande uit een Product Owner, Scrum Master  en Developers. Het Scrum Framework en Kanban  worden gebruikt om producten op te leveren.
  • Meerdere Agile teams vormen samen een Agile Release Train (ART). Deze samenwerking levert een zogenaamde Continuous Delivery Pipeline (CDP) op. In de CDP wordt in een vaste cadans een (deel)product opgeleverd.
  • Het Program Increment bestaat uit vijf iteraties, in de eerste vier iteraties wordt een (deel)product opgeleverd. In de vijfde iteratie is er tijd voor een IP-iteration. Dit is de innovatie en planning iteratie. Er wordt niet aan een deelproduct gewerkt, maar de teams gaan aan zichzelf werken om creatieve ideeën te bedenken.

In de Essential-laag zijn een aantal rollen van groot belang:

  • De Product Manager beheert de Program Backlog en het product. Het is zijn / haar verantwoordelijkheid dat de juiste features worden opgenomen en dat het product conform klantwens wordt opgeleverd.
  • De Release Train Engineer bestuurt de Agile Release Train. Hij of zij is, vergelijkbaar met de Scrum Masters taak, verantwoordelijk voor het gehele proces en bewaakt de regels van de SAFe werkwijze.
  • De System Architect ziet toe op het volgen van de kaders vanuit de architectuur.

Het product wordt het Program Increment (PI) genoemd. In een PI Planning wordt ieder kwartaal door alle teams in een ART gewerkt aan de planning. Aan het einde van de sessie wordt duidelijk waar ieder team komende drie maanden aan gaat werken.

Large Solution: Als er meerdere ART’s nodig zijn voor de ontwikkeling van een product wordt een zogenaamde Solution Train ingericht. Hierin ziet de Solution Train Engineer toe op het proces, het Solution Management ziet toe op het product en de technische kaders worden bewaakt door de Solution Architect.

Portfolio: Agile en Lean principes worden op het hoogste niveau in de organisatie toegepast om de strategische thema’s te besturen. Business Agility, de wendbaarheid van de organisatie, wordt daardoor ook op dit niveau ingebed. Epic Owners zien toe op de prioritering van de strategische thema’s, inclusief budgettering. De Enterprise Architect ziet toe op het opstellen en bewaken van de technische kaders.