Voordoen, Samen doen, Zelf doen

We-Lead, Co-Lead, You-Lead

Het Lean Agile model zit in ons bloed. Het proces van “uitvoeren” en “verbeteren“ staat centraal in dit model en moet gestuurd worden. Dit is mogelijk met Agile-principes (Sprints, daily standups, etc.) maar ook met Lean-principes (Dag start, operationeel management, etc). Vanuit het onderdeel “Richting bepalen” kijken wij samen met het management naar wat de visie is wat dat dit betekent voor het proces van “uitvoeren” en “verbeteren“.  Hierbij hanteren wij het credo: Voor doen, samen doen en zelf doen.

VOORDOEN

Middels consultancy verbeteren we processen en/of processturing in organisaties waarbij met het opleiden van mensen een gedegen fundament wordt ingericht.

SAMEN DOEN

De processen en processturing verlopen steeds beter, mensen beginnen dezelfde taal te spreken. We kunnen het kennisniveau verder vergroten door mensen nog meer op te leiden in Lean en Agile. Daarnaast gaan we samen met de leidinggevenden aan de slag om gezamenlijk de richting en doelen neer te zetten voor de organisatie.  

ZELF DOEN

Het doel van Lean Agile groep is om ons zelf overbodig en de organisatie sterker te maken. Dit bereiken we door de mensen te coachen zodat men ook in de toekomst zelfstandig en succesvol kan blijven verbeteren voor de organisatie en zichzelf.

 

Een verbetercultuur implementeren

Voor het implementeren van Lean Agile Six Sigma in jouw organisatie heb je projectleiders (Green en Black Belts genaamd) nodig die in staat zijn Lean Agile Six Sigma projecten uit te voeren. Om dit te bereiken kan het opleiden van mensen in Lean en Agile een oplossing bieden. De Green Belt- en Black Belt training stelt projectleiders in staat zelfstandig verbetertrajecten uit te voeren.

Uit ervaring blijkt dat alleen trainingen volgen niet voldoende is.  Het implementeren van een verbetercultuur gaat vaak gepaard met vele uitdagingen. Om die reden biedt Lean Agile Groep coaching aan bij het uitvoeren van verbetertrajecten binnen jouw organisatie. Hierbij wordt er stap voor stap gewerkt naar het zelfstandig uitvoeren van verbetertrajecten en het neerzetten van een verbetercultuur.

 

Stap voor stap

Stapsgewijs wordt er gewerkt naar het zelfstandig uitvoeren van verbeterprojecten. In eerste instantie zal jouw Green Belt in een eerste project een ondersteunende rol hebben (voordoen). Gedurende het tweede project zal jouw Green Belt een grotere rol krijgen naast onze Black Belt (samen doen). Tot slot zal in het derde project jouw medewerkers de volledig controle hebben over het verbetertraject en kijken onze Black Belts mee in een coachende rol (zelf doen).

De aanpak om te beginnen met het opleiden van jouw team, zorgt voor een succesvolle start van het implementeren van Lean Agile Six Sigma. Zo kan er op een gestaagde manier naar een continu verbetercultuur in jouw organisatie worden gewerkt.

 

Wil je meer weten?

Voor meer informatie of een voorstel op maat kun je contact met ons opnemen per e-mail via info@leanagilegroep.nl of telefonisch met nummer 088-5326720.