Project Management

Lean Agile Groep is specialist in het begeleiden en managen van projecten. Dit kan als projectmanager of als coach. Daarbij hanteren we de structuren en taal die bekend zijn bij onze opdrachtgevers zoals DMAIC, A3, PDCA of Kata, Agile en Lean.

Project Management bij Lean Agile Groep

Hoe gaan we bij Project Management te werk?

Met onze opdrachtgever voeren we een projectintake uit. Tijdens deze intake bepalen we onder andere:

  • Wat onze rol is. Vaak hebben wij de rol van projectmanager of Black Belt en soms die van inhoudelijk expert, facilitator of coach.
  • Wat de scope is. Daarmee bedoelen we het proces dat we gaan verbeteren en waar deze begint en eindigt. In veel gevallen gebruiken we daarbij de SIPOC.
  • Wat de doelstelling is. We omschrijven wat de doelstelling is van het project en concretiseren deze. Dit noemen we ook wel het operationaliseren van het project. Een project gericht op kwaliteit ziet er anders uit dan een project gericht op kosten of snelheid of klanttevredenheid. Daarmee kunnen we vervolgens beschrijven wat de juiste tools en technieken zijn die we toepassen.
  • Wie onderdeel zijn van het project. Een project heeft een team nodig en die zullen tijd moeten hebben of maken. Vooraf bepalen we de belangrijkste leden van het team en wat hun rol is.

Op basis van bovenstaande maken we een projectplan die we vervolgens uit kunnen voeren. Bij de uitvoering van een project werken we met zowel Agile als Lean technieken. Het project begeleiden we veelal met Kanban borden die in sprints zijn ingedeeld. Bij het proces in kaart brengen, werken we met de Value Stream Map en visgraatdiagrammen. Daarbij begeleiden we zowel de harde als zachte kant van de verandering.

 

Meer weten?

We hebben een implementatieaanpak voor Operationeel Management beschikbaar die samen met jouw mensen op maat kan worden gemaakt voor jouw organisatie.

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen per e-mail via info@leanagilegroep.nl of telefonisch met nummer 088-5326720.