Operationeel Management

Wat is Operationeel Management?

Elk team heeft doelen die worden nagestreefd. Maar deze doelen zijn niet altijd expliciet gemaakt. Ook komt het voor dat doelen vaag zijn opgeschreven of nauwelijks te bereiken. En dan zijn er tot slot nog doelen waar jij of je team geen invloed op hebben.

Operationeel Management, of OM, is een manier om te komen tot haalbare en meetbare doelstellingen voor de belangrijkste processen waar je als team bij betrokken bent. Het helpt daarbij om keuzes te maken waarop je kunt gaan sturen.

Operationeel Management binnen Lean Agile GroepOperationeel  Management heeft twee pijlers:

  • Stabiliteit middels dagelijks management – een operationele keten die vandaag de dag herhaalbaar en betrouwbaar het product levert dat aan de klant is beloofd. Stabiliteit is zonder afwijkingen altijd de klantwaarde leveren.
  • Continu Verbeteren – een operationele keten die verbeterkansen zichtbaar maakt en realiseert, zodat de maximale prestatie uit het proces wordt gehaald. Kortom, we moeten altijd beter doen, want stilstaan is achtergaan.

 

Hoe richten we Operationeel Management in?

Operationeel Management kun je inrichten volgens verschillende principes. Bij ontwikkelteams van software of projectorganisaties werken we vaak met Scrum. Bij productieprocessen werken we eerder vanuit Lean Operationeel Management. Bij een directieteam implementeren we Operationeel Management veelal vanuit een Obeya. Dit zijn daarbij verschillende werkvormen om te komen tot een werkend Operationeel Management systeem. De kern hiervan is dat prestaties en gedrag aan elkaar worden verbonden.

 

Wil je meer weten?

We hebben een implementatieaanpak voor Operationeel Management beschikbaar die samen met jouw mensen op maat kan worden gemaakt voor jouw organisatie.

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen per e-mail via info@leanagilegroep.nl of telefonisch met nummer 088-5326720.