Wat is Scrum?

Scrum is een Agile manier van werken die je helpt om sneller en makkelijker in te spelen op veranderende klant- en stakeholderbehoeften. In plaats van veel tijd te besteden aan het voorbereiden en schrijven van plannen, probeert Scrum zo vroeg mogelijk in korte cycli klantwaarde toe te voegen. Hoewel Scrum oorspronkelijk is bedacht voor softwareontwikkeling, wordt het toegepast in vele andere sectoren, zoals gezondheidszorg, marketing, rechtshandhaving, productontwikkeling en de publieke sector op alle niveaus.

Ontstaan Scrum

Jeff Sutherland en Ken Schwaber

Bron: Schwaber, K. & Sutherland, J. (2014). The Scrum Guide

De methodiek is in de jaren 80 en 90 in de Verenigde Staten ontwikkeld.
Na een wetenschappelijke studie van Ikujiro Nonaka en Hiro Takeuchi naar succesvolle projectteams hebben Jeff Sutherland en Ken Schwaber de theorie én de praktische toepassing van het Scrum Framework ontwikkeld.
Jeff en Ken hebben zich daarbij gericht op een werkwijze die de effectiviteit van software ontwikkelingstrajecten vergroot en risico’s beperkt door veel sneller waarde te creëren.
Dit staat in contrast met traditionele project management vormen waar zonder afstemming met de klant vaak pas na maanden projectwerk een product wordt opgeleverd.

Oprichters Ken Schwaber en Jeff Sutherland hebben The Scrum Guide geschreven om de methodiek duidelijk en beknopt uit te leggen. Deze gids bevat de definitie van Scrum. Deze definitie omvat de verantwoordelijkheden, gebeurtenissen, artefacten en de regels die Scrum met elkaar verbinden.

Scrum-framework

Scrum maakt gebruik van zelforganiserende teams om in korte cycli stapsgewijs producten te ontwikkelen. In Scrum worden deze cycli ‘Sprints’ genoemd. Elke sprint bevat een reeks vaste gebeurtenissen die helpen bij het structureren van het werkproces van het team. Scrum definieert rollen die de verantwoordelijkheden in het team duidelijk maken, dit zijn:

  • Developers / ontwikkelaars
  • Ontwikkelteam
  • Product Owner
  • Scrum Master

Allen werken in nauwe en constante samenwerking met klanten en belanghebbenden. Een scrumteam gebruikt zogenaamde artefacten, de product backlog, de sprint backlog en de product increment, om “gedaan” werk af te leveren.

Rollen

Rollen in Scrum

Product Owner
De Product Owner is verantwoordelijk voor het maximaliseren van de waarde van het werk geleverd door Developers/ontwikkelaars. Als zodanig is de Product Owner verantwoordelijk voor het managen van de Product Backlog. De prioriteiten van belanghebbenden worden beheerd via de Product Backlog, exclusief door de Product Owner. De PO staat in nauw contact met de klant en stakeholders en is verantwoordelijk voor de transparantie van de Product Backlog en waar de Developers/ontwikkelaars aan werken. De Product Owner is de enige die kan beslissen waaraan de Developers/ontwikkelaars moeten werken en moet hiervoor een mandaat krijgen. Dit betekent dat geen ander persoon in de organisatie, ongeacht de titel, mandaat heeft over het product en daarmee het werk van het team.

Ontwikkelaars / Developers
Het Scrum team is een zelforganiserend, multifunctioneel team. Het deelt een gezamenlijke verantwoordelijkheid om klantwaarde te leveren. Het moet producten of diensten end-to-end kunnen leveren. Daarom moet het team alle competenties hebben die nodig zijn om dit binnen het team te doen. Waar de Product Owner dus verantwoordelijk is voor wat er gebouwd moet worden, is het team verantwoordelijk voor hoe dit tot stand komt.

Scrum Master
De Scrum Master is een dienende leider die het ontwikkelteam, de producteigenaar en de organisatie bedient. De Scrum Master coacht het ontwikkelteam en de Product Owner en helpt hen om betere resultaten te behalen. Hij of zij helpt het team transparant te zijn, sneller te leveren, te reflecteren en continu te verbeteren.

Stakeholders
Stakeholders maken geen deel uit van het Scrum-team, maar zijn continu betrokken. Dit kunnen gebruikers, beslissers of andere geïnteresseerde partijen zijn. Ze worden uitgenodigd om hun input en feedback te geven, en samen te werken met het team tijdens de review. De Product Owner gebruikt input en feedback van stakeholders om de Product Backlog te herzien en bij te sturen voor de volgende Sprint. In Scrum probeer je (zoals het Agile manifest voorschrijft) in plaats van lange contractonderhandelingen te voeren om het product zo ver mogelijk van tevoren te definiëren, samen te werken om te ontdekken wat het meest waardevolle product is voor de klant. Een mate van wederzijds begrip en vertrouwen is hiervoor nodig.

 

Artefacts en tools

Voor velen staat Scrum vooral bekend om visueel beheer en overvloedig gebruik van flip-over en post-it. Dergelijke tools helpen het Scrumteam om constant transparantie en overzicht te behouden. De Scrum-gids verwijst naar de Product Backlog, Sprint Backlog en product increment als de “Scrum Artefacten”

Product Backlog
De Product Backlog is een geordende lijst die nodig is om het product te ‘bouwen’. Het is de enige bron van waarheid van alles wat er op dit moment bekend is dat nodig is. De Product Backlog is dynamisch en wordt voortdurend bijgewerkt terwijl het team nieuwe dingen leert en ontdekt. De Product Owner is verantwoordelijk voor de Product Backlog.

Sprint Backlog
De Sprint Backlog is een verzameling Product Backlog-items die de huidige sprint vormen. Elke sprint heeft een nieuwe Sprint-Backlog die de Product Backlog-items bevat waar het team zich aan gecommitteerd heeft op te leveren voor de klant. De Product Owner prioriteert de Product Backlog en legt uit wat de klant nodig heeft en waarom. Het team besluit dan wat ze op kunnen pakken en hoe ze dit gaan realiseren.

Increment
Een Increment is een (deel)product dat aan het eind van iedere sprint opgeleverd dient te worden. In Scrum is het uitgangspunt dat iedere sprint ten minste één (deel)product opgeleverd moet worden. Kan dit niet omdat het product bijvoorbeeld te groot is, dan moet nagedacht worden hoe dit opgebroken kan worden in nog kleinere producten. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een MVP (Minimum Viable Product).

Acceptatiecriteria
Acceptatiecriteria helpen om te bepalen of een item in de productachterstand compleet is. Naarmate een product backlog-item hoger wordt, worden deze criteria voortdurend verfijnd.

Scrumbord
De meeste scrumteams gebruiken een scrumbord om de status van de huidige sprint bij te houden. Dit kan fysiek of digitaal zijn. Het laat meestal zien wat er nog moet worden gedaan, wat er aan de gang is en wat er wordt gedaan. Het is een visueel hulpmiddel om de voortgang van het team richting het sprintdoel te inspecteren.

Wat is Scrum?

Scrum-evenementen

Scrum gebruikt een reeks gebeurtenissen in een regelmatige cadans om elke sprint te structureren. Dit regelmatige ritme schept ruimte voor flexibiliteit en aanpassingsvermogen. De Scrum-evenementen zijn: Sprint Planning, Dagelijkse Scrum, Review en Retrospective

Sprint Planning
Dit is de eerste evenement van een Sprint. Tijdens de Sprint Planning bepalen het team en de Product Owner het doel van de sprint en hoe ze dit resultaat van plan zijn te leveren. Ze selecteren de juiste items uit de Product Backlog en voorspellen wat ze kunnen leveren. Na verloop van tijd leert het team de juiste werkdruk in te schatten door gebruik te maken van een zogenaamd weerpatroon van gisteren.

Daily Scrum
De Daily Scrum is een kort evenement met een tijdvak (maximaal 15 minuten) dat dagelijks plaatsvindt. De Developers/ontwikkelaars gebruiken de dagelijkse Scrum om de voortgang naar het sprintdoel te inspecteren en de volgende 24 uur van de sprint te plannen. Het doel van de Daily Scrum is om de communicatie te verbeteren, belemmeringen snel aan de oppervlakte te brengen, kennis te delen en te zorgen voor snelle besluitvorming. De Daily Scrum wordt ook wel de stand-up genoemd.

Review
De Review wordt gebruikt om aan te tonen wat er tijdens de sprint is opgeleverd en om belanghebbenden uit te nodigen om feedback te geven. Deze feedback wordt vertaald naar de Product Backlog en levert brandstof voor de Backlog. Het resultaat van een goede Review is om te weten wat de meeste waarde zou opleveren in de volgende Sprint.

Retrospective
Het doel van de Retrospective is om als team continu te verbeteren. Tijdens de Retrospective evalueert het team zijn proces en prestaties en besluit hoe het in de volgende Sprint kan verbeteren. Het is een best practice om ten minste één verbeterpunt te kiezen en dit toe te voegen aan de volgende Sprint Backlog. De Retrospective is het laatste evenement in de Sprint.

Refinement
Refinement is geen Scrum ‘evenement’ maar vindt wel plaats tijdens de sprint. Sommige teams plannen elke sprint een specifiek tijdslot om de achterstand te verfijnen. Het doel van verfijning is ervoor te zorgen dat items in de productachterstand klaar zijn om te worden opgepakt in een sprint door details toe te voegen en de inspanning te schatten die nodig is om het werk te voltooien.