Agile of Lean Six Sigma?

Agile of Six Sigma?

De afgelopen vijf a tien jaar is Agile als werkwijze bij veel organisaties binnengekomen als dé oplossing voor veel problemen met IT projecten. Vaak initieel binnen IT afdelingen zelf, maar inmiddels ook op het niveau van directies die een Scaling Agile Framework (b.v. SAFe of Spotify model) als de way-to-go zien om hun complexe organisatie wendbaar en bestuurbaar te krijgen. Hierbij lijkt het alsof Lean Six Sigma geen rol meer speelt. In deze blog leg ik uit dat deze methodieken beiden nodig zijn en elkaar zelfs uitstekend versterken.

Om te begrijpen hoe Agile en Lean Six Sigma elkaar versterken, eerst een korte uitleg van beide werkwijzen.

Agile uitgangspunten

De Agile werkwijze is ontstaan vanuit de hoek van software development, waarbij er heel vaak problemen waren met grotere projecten die niet leverden wat er gevraagd werd. Iedereen kent het onderstaande plaatje wel die dit verwoordt. Er wordt iets opgeleverd wat niet is wat de klant/gebruiker wilde. Bovendien ook nog te laat en over budget.

Agile werkwijze helder krijgen

 

Vanuit deze achtergrond is de Agile methodologie voor software ontwikkeling in 2001 geboren. Agile gebruikte de best practices van diverse andere methodieken zoals SCRUM, eXtreme Programming (XP) en DSDM. De uitgangspunten van Agile zijn vastgelegd in het  Agile Manifesto  met de onderstaande 4 uitgangspunten:

Mensen en hun onderlinge interactie boven Processen en hulpmiddelen
Werkende software boven Allesomvattende documentatie
Samenwerking met de klant boven Contractonderhandelingen
Inspelen op verandering boven Volgen van een plan

Daarnaast kent Agile nog een aantal principes (b.v. “welcome changing requirement”, “deliver software frequently” en “business people and developers must work together daily”) die onderliggend zijn aan de vier Agile uitgangspunten.

Als we uitzoomen is heel duidelijk dat de focus van Agile ligt op mensen (gebruikers, teamleden, stakeholders), op snelheid en op flexibiliteit. In deze YouTube video nog  meer uitleg over Agile.

Lean Six Sigma uitgangspunten

Net als Agile, bestaat Lean Six Sigma al heel wat jaren. De oorsprong van Lean ligt bij Toyota in Japan, waar  Lean manufacturing  al in de jaren ‘50 werd toegepast om ‘waste’ (Muda) in allerlei verschijnings-vormen terug te dringen. Als reactie hierop werd in de jaren ’80 in de US door Motorola het  Six Sigma  concept ontwikkeld waarbij de focus lag op het reduceren van ‘defects’. General Electric pikte deze nieuwe werkwijze ook snel op en heeft zorg voor een heel brede toepassing ervan. Rond het jaar 2000 kwamen beide methodieken samen in wat sindsdien Lean Six Sigma heet. Deze methodiek komt dus uit productie en proces-georiënteerde omgevingen –met veel repeterende activiteiten- waarbij variatie en waste zeer ongewenst zijn.

Belangrijke uitgangspunten voor Lean Six Sigma zijn:

  • Werk data-gedreven en methodisch
  • Elimineer alles wat geen toegevoegde waarde (=waste) heeft voor de klant
  • Focus op het proces en reduceer variatie daarin
  • Introduceer een organisatiecultuur gericht op continue verbetering

Meer over Lean Six Sigma wordt uitgelegd in deze  Youtube video.

De verschillen van Agile en Lean Six Sigma naast elkaar

In onderstaande tabel zijn de grootste verschillen inzichtelijk gemaakt.

Invalshoek Agile Lean Six Sigma
Ontwikkeld voor: Project (change) management in IT Productie en proces optimalisatie
Focust op: Mensen, snelheid en flexibiliteit Waste en variatie
Aanpak via: Reductie onzekerheid Verbetering proces
Levert op: Werkende software Optimaal proces
Middelen: Agile principes, Scrum werkwijze en rituelen DMAIC, Ishikawa diagram, FMEA (data)
Negatieve associatie: Chaos en laissez-faire Kostenreductie en reorganisatie

Hoe Agile en Lean Six Sigma elkaar kunnen versterken

Agile en Lean Six Sigma zijn ontstaan vanuit totaal verschillende behoeften. Agile vanuit de behoefte om grootschalige changes (“projecten”) succesvoller te kunnen realiseren. Lean Six Sigma vanuit de behoefte om processen efficiënter in te richten en te optimaliseren. Samen kunnen deze elkaar dus prima versterken.

Lean Six Sigma identificeert vanuit het proces waar changes/projecten nodig zijn om grote veranderingen te realiseren. Deze worden met Agile optimaal gerealiseerd. En vervolgens pakt Lean Six Sigma het stokje weer over om de nieuwe werkwijzen en processen weer verder te optimaliseren. Kortom: een zichzelf versterkende vliegwiel zoals je uit onderstaande afbeelding ziet.

Het Lean Agile Model

In deze afbeelding is Agile voor kort-cyclisch realiseren van changes in het proces en richt Lean zich op het verbeteren van het proces op een gestructureerde en methodische manier. Gecombineerd noemen we deze aanpak de  Lean Agile Way of Work.

Hoe nu verder?

Hopelijk heb je aan de hand van dit artikel inzicht gekregen waar een Agile aanpak of een Lean Six Sigma werkwijze meer passend is in jouw organisatie. Vaak komen deze ook naast elkaar voor in één en dezelfde organisatie op verschillende plekken en fases.

Wil je meer weten over het gebruiken van Agile en/of Lean Six Sigma in jouw organisatie?
Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder!