Lean Agile Werken

Aan de slag met Lean Agile werken. Het lijkt simpel maar is het dat ook? Hoe pak je deze implementatie aan? In dit artikel lees je meer over het model en de manier van implementeren. Zo kan je direct aan de slag met Lean Agile werken!

Het Lean Agile model

Zowel Lean als Agile stellen de klant centraal wat betekent dat er wordt gestreefd naar snel en op tijd kunnen leveren wat de klant wil. Het Lean Agile model geeft een implementatie methode om processen te verbeteren.

Vanuit Lean begin je vaak met het verbeteren van processen. Je start met de klantvraag, kijkt hoe het proces loopt en waar verspillingen zitten. Je verbetert het proces zodat de klant meer en sneller zijn gevraagde waarde krijgt. Na een verbetering wordt het proces steeds soepeler uitgevoerd. 

Vanuit Agile wordt eerst gewerkt aan procesuitvoering. Wat vraagt de klant en hoe maken we dit met elkaar? Er wordt vaak gewerkt met een visueel (kanban) bord om af te stemmen wie wanneer waaraan gaat werken. Ook wordt een daily standup ingericht om met elkaar hierover af te stemmen. Ditzelfde kan je ook doen voor een herhalend proces. Je stemt af wat je klantvraag is, bepaalt je benodigde capaciteit, gaat het proces uitvoeren en checken of je hebt gemaakt wat je wilt. Vanuit Lean richten we dan vaak operationeel management in met dag- en weekstarts. 

Een strategie implementatietraject start met een visie: waar wil je heen als organisatie en wat heb je daarvoor nodig. Vanuit daar worden doelen gesteld aan processen, en worden verbeterdoelen opgesteld die in verbetertrajecten worden gerealiseerd. 

Lean Agile werken vanuit een effectief model

Richting bepalen, processen uitvoeren en het verbeterproces

Als Lean Agile Groep zien we het veranderen samen komen in 3 cirkels of routines van dit implementatie model. De ‘bepaal-de-richting’ routine, de ‘voer-het-proces-uit-routine en de ​ ‘verbeter-proces-routine’. De drie cirkels hebben met elkaar te maken en elke organisatie is min of meer bezig om ze aan elkaar te koppelen. Hoe beter dit loopt en hoe meer hier samen aan gewerkt wordt, hoe beter een organisatie in staat is de toegevoegde waarde voor de klant te realiseren en zo succesvol te zijn. 

In de ‘bepaal-de-richting’ cirkel worden strategische keuzes gemaakt waarin te verbeteren. Zo wordt de verbetercirkel aangestuurd en worden verbetertrajecten opgestart. Bijvoorbeeld via de Lean of Lean Six Sigma methode. Vanuit de ‘bepaal-de-richting’ cirkel worden ook doelen gesteld aan processen. 

Bijvoorbeeld: We willen bekwaam zijn in hypotheekoffertes opstellen en willen onze klanten effectief adviseren. We moeten dus op diverse locaties in het land voldoende adviseurs hebben. Dit kan zich vertalen in een concreet procesdoel voor een landelijke bank. Zo wordt voor het uitvoerende proces helder wat er wordt gevraagd, en kan de ‘voer-het-proces-uit’ cirkel worden ingericht. Het proces moet zo ingericht en gestuurd worden dat dit procesdoel wordt gehaald. Dit kan je sturen met Agile, met Lean of ook met een andere methode. 

De methodes als middel

We zien zo een implementatie model ontstaan dat in feite zonder methodes kan werken. Elke organisatie werkt feitelijk op deze manier. Onder de motorkap kunnen methodes als Lean en Agile helpen om een organisatie te versnellen, om een strategie werkend te krijgen en om mensen samen te laten werken op zaken die nodig zijn. Dit is wat Lean Agile Groep doet. 

We gebruiken de implementatie methodes als middel maar niet als doel. We werken via; voor doen, samendoen, zelf doen. Wij zetten zo veel mogelijk mensen uit de eigen organisatie zelf in de lead van de organisatie. Dit doen wij omdat we erin geloven dat elke organisatie de kracht heeft om zelfstandig dingen neer te zetten. 

Implementatie van Lean Agile werken. Hoe doe je dat?

Lean Agile werken op maat

Een Lean Agile implementatie kan op verschillende manieren starten. Bij elke cirkel zit een startpunt. Soms starten we met procesverbetering werkend krijgen, waarbij we mensen opleiden en actief helpen om procesverbeteringen door te voeren. Vanuit daar komt de ‘voer-het-proces uit’ cirkel in beeld, omdat we na een procesverbetering het proces stabiliseren en vaak een daily stand up of dagstart implementeren. De doelen die aan het proces worden gesteld, worden hier bepaald. En mensen uit het proces leren hoe ze kleine procesverbeteringen tot stand brengen. 

Vanuit deze cirkel komt de ‘bepaal richting’ cirkel in beeld omdat de procesdoelen weer gekoppeld worden aan de strategie van het bedrijf. Zo worden KPI’s neergezet en wordt het management gecoacht om keuzes te maken en samen het gesprek te voeren over de strategie en wat nodig is hiervoor. 

Soms starten we juist met de strategie en het begeleiden in effectieve keuzes maken voor procesverbetering en processen. Soms starten we met het inrichten van operationeel management of Scrum teams en Agile werken. Vanuit elke mogelijke start wordt de rest van het model beetgepakt en dit hebben we inmiddels succesvol bij veel klanten zo aangepakt. 

Benieuwd naar onze implementaties? Bekijk ze hier