Implementatie

Het invoeren van een verandering of vernieuwing in een organisatie wordt ook wel een implementatie genoemd. Met een implementatie proberen we de vernieuwing of verandering op te laten nemen in het dagelijkse werk van de organisatie waarbij medewerkers gaan denken en handelen vanuit de verandering.

Lean Agile Groep is gespecialiseerd in het implementeren van procesverbetering en processturing. Of we nu werken aan een volledige bedrijfsstrategie implementatie of enkel een implementatie van een procesverbetering op de werkvloer, van belang is dat de verandering door de medewerkers niet alleen begrepen maar ook geaccepteerd wordt. Dit proces van internaliseren is voor veranderprocessen behoorlijk complex. Het Lean Agile model is hierin voor ons een belangrijke leidraad.

 

Implementatie van procesverbetering

Procesverbetering implementeren we meestal vanuit Lean waarbij we starten met een goede probleem definitie vanuit de klantwens. Vervolgens brengen we het proces in kaart en kijken we waar de knelpunten zitten. Vanuit deze bronoorzaken worden oplossingen neergezet en worden deze geïmplementeerd. Tot slot borgen we deze oplossingen tot een mooi resultaat.

We kunnen medewerkers coachen om procesverbetering door te voeren, maar we kunnen dit ook zelf doorvoeren als hier op het moment geen capaciteit voor is binnen de organisatie. Het kan ook een tijdelijke oplossing zijn om capaciteit te creëren zodat vervolgens meer door eigen medewerkers gedaan wordt. Een reeds aanwezige grote werkvoorraad belemmert vaak medewerkers in het verbeteren van processen. Door extern capaciteit in te zetten om processen te verbeteren, kan de werkvoorraad sneller worden weggewerkt en kan vervolgens een continu verbetercultuur ontstaan.

 

Implementatie van processturing

Het neerzetten van een goede processturing is cruciaal voor het uitvoeren van een efficiënt proces. Belangrijk hierin is het met elkaar vinden van een goede manier van werk-afstemming en verdeling. Vaak doen we dit via dag-  n/of weekstarts. In deze korte overleggen vindt afstemming plaats over wat wel/niet goed gaat en wat nodig is om het werk te kunnen doen. Vaak is hier ook een verbeteroverleg aan gekoppeld om procesverbetering te realiseren.

Het vinden van de goede afstemmomenten en het begeleiden van het opzetten hiervan is iets wat onze consultants goed kunnen. Het overdragen van deze werkwijze aan de juiste mensen binnen de organisatie is onze manier van borgen. Zo zie je dat processturing binnen de organisatie wordt neergezet en geborgd zodat dit doorgaat als wij weg zijn.

Strategie werkend krijgen is ook een vorm van implementatie consultancy die we bieden.

 

Wil je meer weten?

Wil je meer weten over implementatie consultancy vanuit Lean Agile Groep? Voor meer informatie of een voorstel op maat kun je contact met ons opnemen per e-mail via  info@leanagilegroep.nl of telefonisch met nummer 088-5326720.