Wat doet een Product Owner?

Als Product Owner neem jij de regie over wat er geleverd wordt en maximaliseer je de waarde voor de klant alsof het je eigen onderneming is.

Wat zijn de taken van een Product Owner? Welke competenties heb je nodig? Als je meer wilt weten over deze vragen is het goed om eerst te kijken wat Scrum precies is.

Wat is Scrum?

Het Scrum Framework vormt de basis voor Scrum en is uitgewerkt in de Scrum Guide. Het is een raamwerk om complexe problemen aan te pakken. Ontstaan in de IT is scrum meer en meer gewoongoed geworden niet alleen bij Banken, Verzekeraars en Industrie, maar ook bij Overheid, Zorg en Onderwijs.

Scrum gaat uit van experimenteel leren en levert daarom in korte periodes (Sprints) tussen de 2 en 4 weken werkende (deel)producten op met een zo hoog mogelijke waarde voor de klant en de onderneming.

Scrum kent 4 events, dat zijn de Sprint Planning, een korte dagelijks overleg (Stand up), een demo (Review) van het product en evaluatie (Retrospective) van het proces. Dit zorgt voor een snelle levering van waarde en korte feedbackloop.

Welke rollen kent Scrum en wat is de rol van de Product Owner?

Scrum kent de volgende rollen: de Scrum Master, de Product Owner en de Developers. De Product Owner stelt vast wat er opgeleverd wordt, de Scrum Master faciliteert en stimuleert het gebruik van Scrum en de Developers/ontwikkelaars zorgt voor de oplevering van het product.

Product Owner en Product Backlog

Wat zijn de taken van een Product Owner?

De Product Owner zorgt voor het uitwerken en uitdragen van de productvisie aan Stakeholders en het team, zorgt voor het maximaliseren van de waarde van het product, is verantwoordelijk daarmee voor het wat, is verantwoordelijk voor het managen van de Product Backlog (= te ontwikkelen functionaliteit) en uitvoeren van Stakeholder-management.

Als Product Owner zorg je er voor dat het team ongestoord de Backlog en Sprintdoelen kan realiseren en manage jij de opdrachtgevers, directie en omliggende afdelingen. Dat is stakeholdermanagement.

Product Owner, Stakeholders, Scrum Master, Team en Klant

Wat zijn de kenmerken van een Product Owner?

Als PO heb je een belangrijke rol als vertegenwoordiger van de klant en ben je daarnaast onderdeel van het Scrum team.

Welke competenties heb je als Product Owner nodig?

Als Product Owner ben je communicatief sterk en beschik je over empathisch vermogen om je in te leven in de klant. Daarnaast is het belangrijk om eigenaarschap en ondernemerschap te tonen. Eigenaarschap door te focussen op de geplande op te leveren functionaliteit.

Deze rol vraagt verder om autonomie, creativiteit maar ook om flexibiliteit wanneer er andere keuzes gemaakt worden dan jij in gedachten had.

Wat verwacht de organisatie van jou?

De organisatie verwacht van jou als PO dat je regie neemt en maximale waarde voor de klant realiseert. Hiervoor krijg je het mandaat om beslissingen te nemen. Dit doe je door met stakeholders en team te zorgen voor een productvisie en releaseplanning.

Daarnaast het zorgen voor transparantie en het prioriteren van de Product Backlog en het team duidelijk maken dat de te ontwikkelen functionaliteit in lijn ligt met de visie.

Verder is het belangrijk dat je met het Scrum team staat voor de gestelde Sprintdoelen, beschikbaar bent voor vragen van het team en de Sprint events bijwoont om de voortgang van realisatie van doelen te bewaken.

Meer weten?

Wil je hier meer over weten? Binnenkort lanceren wij onze Product Owner training. Hier wordt naast het doorleven van het Scrum Framework ruim aandacht besteed aan stakeholder- en backlogmanagement, belangrijk voor jou als Product Owner. Ben jij of ken je mensen die geïnteresseerd zijn in het volgen van een praktische training? Kijk dan bij onze opleidingen.