Wat is de rol van een Scrum Master?

De rol van een Scrum Master is het creëren en onboarden van projectteams, deze te integreren in de organisatie en een duidelijke visie op het product te bieden. De Scrum Master faciliteert ook communicatie en informatie-uitwisseling tussen externe groepen en het projectteam.

Wat zijn de taken van een Scrum Master? Welke competenties heb je nodig? Als je meer wilt weten over deze vragen is het goed om eerst te kijken wat Scrum precies is.

Wat is Scrum?

De exacte definitie luidt als volgt:

“Een raamwerk waarbinnen mensen complexe, adaptieve problemen aanpakken en tegelijkertijd op een productieve en creatieve wijze producten opleveren met de hoogst mogelijke waarde.”

Best een definitie die je nog een keer moet lezen.  In elk geval biedt Scrum een raamwerk om complexe problemen aan te pakken. Adaptief betekent dat je flexibel bent en je aanpast aan datgene wat er gevraagd wordt.

Het gaat er dus om dat in korte periodes (sprints) tussen de 2 en 4 weken experimenteel producten worden opgeleverd met een zo hoogst mogelijke waarde voor de klant en de onderneming.

Dit raamwerk kent een aantal events, dat zijn de sprint planning, een korte dagelijks overleg (stand up), een demo (review) van het product en evaluatie (retrospectief) van het proces. Zo ontstaat er snel een met de klant afgestemd resultaat.

Welke rollen kent Scrum en wat is de rol van de Scrum Master?

Daarnaast kent het raamwerk een aantal vaste rollen. Dat zijn de Product Owner, de Scrum Master en het (ontwikkel-)team. De Product Owner stelt vast wat er opgeleverd wordt, de Scrum Master faciliteert en stimuleert het gebruik van Scrum en het ontwikkelteam zorgt voor de oplevering van het product. Verder helpt de Scrum Master bij het oplossen van blokkades bij de ontwikkeling.

Scrum Master, Stakeholders, Organisatie, Product Owner en Team

Wat zijn de taken van een Scrum Master?

De Scrum Master is de spin in het web van de organisatie. Hij is niet alleen de Master als het gaat over het scrum framework, maar ook in het coachen van de Product Owner, het (ontwikkel)team en het uitdragen van scrum naar stakeholders en organisatie.

De Scrum Master zorgt dat het Scrum framework bekend is en wordt gehanteerd en bewaakt het Scrumproces.

Wat zijn de kenmerken van een Scrum Master?

De Scrum Master is een dienend leider. Hij / zij zorgt voor het oplossen van blokkades / belemmeringen en het maximeren van de team performance.

De Scrum Master is een Coach. Hij / zij zorgt voor afstemming cross-functioneel, adoptie van het Scrum framework, product-back log management en stimuleert zelforganisatie binnen het team.

De Scrum Master is een Facilitator van de eerder genoemde Scrum events: de planning, stand up, demo en evaluatie.

Welke competenties heb je als Scrum Master nodig?

Uit de praktijk blijkt dat de Scrum Master een grote bijdrage levert aan het scrum werken en de realisatie van producten door het team.

Belangrijke competenties voor een Scrum Master zijn toegankelijk zijn, makkelijk contact kunnen maken; extravert zijn, lef en durf hebben om een volgende stap te zetten; continue willen verbeteren en je voelsprieten uit hebben staan wat er in het team en in de organisatie gebeurt. Daarnaast is het belangrijk als Scrum Master eigenaarschap binnen het team te creëren.

In meer algemene termen zijn dat: samenwerken, waarmaken, ondernemen, vertrouwen, vakmanschap en beschouwen. Soms kan het ook nodig zijn om teamleden of stakeholders te confronteren.

Wat verwacht de organisatie van jou als Scrum Master?

De organisatie verwacht van jou als Scrum Master dat je het team en de organisatie faciliteert en coacht in het gebruik van Scrum en het stimuleren van een betere teamperformance. Je helpt het team om ongestoord de gevraagde producten op te leveren.

De belangrijkste vraag voor een Scrum Master is: Waar zit je probleem? Waar kan ik je mee helpen? Dit is een elementaire, maar ook confronterende vraag.

Actief luisteren is daarom een eigenschap dat elke Scrum Master en zijn team helpt om goede resultaten te boeken en echt te leveren wat de klant vraagt. In de praktijk gebeurt dit vaak niet:

“De meeste mensen luisteren niet met de intentie te begrijpen; ze luisteren met de intentie te antwoorden”
(Steven Covey)

Daarnaast is het heel erg belangrijk om door te vragen, want “Niets is wat het lijkt”. In een grote organisatie zijn er vaak meerdere aspecten relevant en partijen betrokken, waar jouw team rekening mee moet houden.

Meer weten?

Wil je hier meer over weten? In onze Scrum Master training wordt er naast het doorleven van het Scrum Framework ruim aandacht besteed aan de competenties zoals feedback en actief luisteren die jij nodig hebt als Scrum Master. Ben jij of ken je mensen die geïnteresseerd zijn in het volgen van een praktische training? Kijk dan bij onze opleidingen