Lean Agile Governance: De 4 kenmerken

In dit artikel neem ik jullie mee in de betekenis van governance in een Lean Agile omgeving. Dit zal ik doen aan de hand van de 4 belangrijkste kenmerken die maken dat de governance waarde toevoegt aan de organisatiete weten:

  • Het stellen van ambities
  • Eigenaarschap creëren
  • Faciliteren van groei
  • Stimuleren van vertrouwen

Het harkje

Neem een middelgroot bedrijf of overheidsonderdeel. Als ik wil weten hoe dit bedrijf wordt bestuurd krijg ik meestal een plaatje van het wel bekende ‘harkje‘ te zien.

Bovenaan de hark zetelt de directie (CEO, CFO, COO etc), daaronder de diverse MT’s, ieder goed verpakt in zijn eigen silo, en daaronder de Operational Managers en de teams met de diverse vakinhoudelijke specialisten.

Is dit anno 2020 nog wel een goede structuur om te waarborgen dat je in een steeds sneller veranderende markt de dingen juist doet én de juiste dingen doet??

Ik denk het niet!

Lean Agile Governance: Dienend leiderschap

Een dienend Lean Agile Governance model

In een omgeving waarin naast klantwens de wet- en regelgeving en technologie steeds meer impact hebben op de ‘daily business’ is het zaak om de governance dienend te laten zijn aan de waarde die je als organisatie wilt leveren! De juiste governance creëert een context waarbinnen de mens in de organisatie het maximale uit zichzelf kan halen ongeacht de hiërarchische positie van waaruit dat gebeurt.

Maar wat betekent dat? Alle hiërarchie en structuren overboord gooien?!

Nee, zeker niet, hiërarchie heeft een duidelijke taak in de organisatie al is het maar om duidelijk te maken wie waar verantwoordelijk voor is. Linksom of rechtsom, medewerkers kijken naar ‘de leiding’ om richting te bepalen en om op de zeepkist te gaan staan om deze richting te delen.

In de ontwikkeling van Agile werken zijn het SAFe (Scaled Agile Framework en het Spotify model voorbeelden van organisatorische ontwikkelingen die de traditionele governance raken, in beweging brengen en transformeren.

Kenmerken van Lean Agile Governance

De vier kenmerken van Lean Agile governance

We spreken van nieuwe begrippen, rollen en structuren als Valuestreams, Product Owner, Scrummaster, Squad en Tribes (Spotifymodel). De spelregels die hierbij gelden zijn gericht op het vergroten van teamwork, innovatie en eigenaarschap. In de komende blogs komen we  hier op terug.

Zonder ‘kamp’ te willen of moeten kiezen voor het SAFE- of Spotify model, zit er onder de motorkap wat mij betreft een rode draad als het gaat om de kenmerken van een succesvolle governance.

Aan de hand van de volgende vier eigenschappen licht ik deze governance toe.

De governance in een Lean-Agile omgeving kenmerkt zich door:

  1. Uitdagende en aansprekende ambities te creëren in plaats van beperkingen op te leggen. Ambities die oproepen tot ‘verder kijken dan je neus lang is’ in plaats van doorverwijzen naar die andere afdeling omdat ik daar niets over kan of mag vinden.
  2. Eigenaarschap binnen het team te stimuleren in plaats van normen op te leggen. Een manier om dit te doen is met elkaar te bepalen welke acties en gedrag het meeste waarde oplevert ten aanzien van het beoogde resultaat. Een vraag die ik daarom in (directie en management-) teams wel eens stel is: “Welk probleem lossen we op met het gedrag dat dit team kenmerkt?”
  3. Teams te faciliteren om de beoogde waarde te creëren door te voorzien in tooling, kennis en coaching. In plaats van een controlerende functie stelt de organisatie de teams in staat om zo snel mogelijk te beschikken over de benodigde middelen.
  4. Te vertrouwen op de skills en inzet van medewerkers. Bij iedere rol hoort een taak en verantwoordelijkheid dit kan je in een contract vastleggen en van daaruit beoordelen in een jaarlijkse beoordelingscyclus. Of is er het vertrouwen dat wordt ingevuld door met regelmaat hetgeen wordt opgeleverd (met trots) te laten zien. In scrum termen ‘te demo-en’!

 

Aan de slag!

Aan de hand van bovenstaande 4 kenmerken kan je zelf nagaan welke eigenschap de meeste waarde heeft om aan te pakken in de fase waarin jouw organisatie nu staat.

De acties die daarbij horen kunnen per fase verschillen, denk aan het opstellen van een quick scan, team coaching of Lean- Agile trainingen.

Wil je meer weten over het implementeren van een Lean Agile governance in jouw organisatie?  Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder!