Product Owner of PINO?

Product Owner of PINO?

Product Owner (PO) is een belangrijke rol in de Scrum methodiek, net als Scrum Master bijvoorbeeld. In dit artikel kijken we naar de taken van de PO, de valkuilen voor een effectieve PO en hoe je de PINO herkent? PINO? Ja, zo noemen we de Product Owner in Name Only.

Wat zijn de taken van de PO?

Een Scrum-team kent altijd 3 rollen:  te weten teamleden (vaak software ontwikkelaars), Scrum Master en Product Owner. De PO heeft de volgende hoofdtaken:

  • opstellen van een product visie en doelen voor het team en stakeholders
  • maken van een roadmap en planning
  • leveren van zoveel mogelijk waarde door het prioriteren van de backlog met werkzaamheden (‘user stories’)
  • stakeholder management
  • maken van keuzes voor het team waar nodig
  • leveren van input voor continue verbetercyclus van het team

 

Hoe herken je een effectieve PO en wat zijn valkuilen?

Uit bovenstaande introductie blijkt heel duidelijk dat de PO vooral ook een inhoudelijke visie heeft die zowel met het team als met de omgeving continu gedeeld wordt. Deze visie en bijbehorende doelen zijn het uitgangspunt voor de PO om de juiste prioriteiten te stellen wat moet worden opgepakt door het team. Daarmee wordt maximaal waarde geleverd aan stakeholders.

Valkuilen voor de PO liggen meestal op 2 gebieden:

  • Als er onvoldoende inhoudelijke kennis van het ‘product ‘ is en het daardoor niet lukt een product visie te ontwikkelen en deze over te brengen. Gevolg hiervan is dan vaak dat anderen in de organisatie i.p.v. de PO zelf gaan bepalen waar het team op focust (= zijsturing). De PO zal dat minder snel push-back geven op basis van de eigen product visie en invulling hoe daar te komen in een roadmap
  • Als de PO zich te veel opstelt als people manager. Deze taak ligt in eerste instantie bij de Scrum Master die continu bezig is met coaching van de teamleden en zorgen dat het team zich steeds verder ontwikkelt. Een PO met managementervaring heeft soms de neiging om taken van de Scrum Master over te nemen, vooral als de Scrum Master nog minder ervaren is

Hoe herken je een PINO?

Die is eenvoudig: 2 meter groot, grote oranje snavel en veel blauwe veren! Nee, zonder dollen. De Product Owner in Name Only (PINO) herken je meestal aan de hand van de bovenstaande valkuilen.

Een PINO is vaak te herkennen aan het gebrek aan inhoudelijke kennis over het product waarvoor verantwoordelijk. Een dergelijke PO heeft vaak een achtergrond in een managementfunctie en krijg dan een PO-rol omdat die qua zwaarte vaak overeenkomen. De taken en verantwoordelijkheden zijn echter heel anders. Een dergelijke PINO wordt vaak snel een doorgeefluik van hoger management in plaats van zelf een inhoudelijke productvisie te ontwikkelen en daarop te sturen. Bovendien hebben deze PINO’s –door de managementervaring- ook de neiging om zicht bezig te willen houden met Scrum Master taken.

 

Waarom is het van belangrijk om geen PINO als PO te hebben?

De PO is juist heel goed in staat om de kennis en kunde uit het team te combineren met de wensen en behoeften van alle stakeholders. Dit vertaalt zich vervolgens in een product visie en roadmap. Een PINO zal vaak geen ruimte laten voor initiatief vanuit het team zelf en daardoor kennis en expertise onbenut laten. Juist in de hedendaagse kenniseconomie is dat een gemiste kans. Daarnaast is PO met inhoudelijke focus ook van belang om conflicten met de Scrum Master te voorkomen. De Scrum Master focust op het team en proces. De PO op de inhoudelijke visie, het vertegenwoordigen van de stem van de klant en leveren van maximale waarde.

 

Hoe voorkom je als organisatie dat je PINO’s krijgt

Belangrijk startpunt als je overgaat naar Agile-werken o.b.v. Scrum is dat organisaties nadenken over de invulling van de PO-rol. Daarbij zijn (midden)managers niet altijd de beste kandidaten voor een PO-rol omdat inhoudelijke kennis van groot belang is. Uiteraard is deze kennis bij te brengen, mits de kandidaat PO bereid is om deze eigen te maken. Ook is het van belang dat de gehele organisatie wordt meegenomen in een Agile Transitie en dat dit dus niet alleen een verandering is binnen de IT afdeling. Verder is het van belang om na te denken over welke management functies je in de nieuwe Agile organisatie nog wel nodig hebt en welke taken/verantwoordelijkheden daar belegd worden.

Tot slot: investeer ook in de ontwikkeling van je Scrum Masters en Product Owners! Zowel in de theoretische basis als in coaching en begeleiding on-the-job.

 

Hoe nu verder?

Hopelijk heb je aan de hand van dit artikel inzicht gekregen waar een Agile aanpak of een Lean Six Sigma werkwijze meer passend is in jouw organisatie. Vaak komen deze ook naast elkaar voor in één en dezelfde organisatie op verschillende plekken en fases.

Wil je meer weten over het gebruiken van Agile of Lean Six Sigma in jouw organisatie?
Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder!