Daily Lean: in het onderwijs

Lean in het onderwijs

De laatste jaren hebben Lean- en Six Sigma-methodieken aan populariteit gewonnen in de wereld van het onderwijs. Lean en Six Sigma zijn met succes toegepast op verschillende aspecten van het onderwijs, variërend van curriculumontwikkeling tot administratieve processen. In dit blog ga ik in op de positieve effecten van het gebruik van Lean- en Six Sigma-methodieken in het onderwijs.

Lean en het onderwijs

De Lean-methodiek, die gericht is op het verminderen van verspilling, is een effectief instrument in de onderwijssector. Door Lean te gebruiken, kunnen scholen onnodige stappen in administratieve processen, zoals het archiveren van formulieren en rapporten, elimineren. Hierdoor kan het personeel zich richten op taken die belangrijker zijn, zoals het ondersteunen van studenten en docenten.

Six Sigma en het onderwijs

Evenzo is de Six Sigma-methodiek gericht op het verminderen van variatie in processen, wat kan leiden tot een hogere kwaliteit van het onderwijs. Door data te analyseren en de grondoorzaak van gebreken in onderwijsprocessen, zoals leerresultaten, te identificeren, kunnen scholen gerichte verbeteringen aanbrengen. Met behulp van Six Sigma kunnen scholen bijvoorbeeld gegevens over testscores van studenten analyseren om gebieden te identificeren waar studenten moeite mee hebben en vervolgens gerichte interventies ontwikkelen om die gebieden aan te pakken.

Lean Six Sigma en het onderwijs

Bovendien kunnen Lean- en Six Sigma-methodieken worden toegepast bij de ontwikkeling van leerplannen. Door Lean te gebruiken, kunnen docenten een curriculum ontwikkelen dat gericht is op wat studenten waarderen, zoals bijvoorbeeld praktijkgerichte leerervaringen. Door Six Sigma te gebruiken, kunnen docenten leerresultaten van studenten analyseren om daarmee een ​​curriculum te ontwikkelen dat is afgestemd op de behoeften van de studenten.

Voordelen Lean Six Sigma in het onderwijs

Eén van de belangrijkste voordelen van het gebruik van Lean- en Six Sigma-methodieken in het onderwijs is dat ze scholen helpen tijd en middelen te besparen. Door verspilling tegen te gaan en variatie te verminderen, kunnen scholen hun middelen richten op activiteiten die waardevoller zijn voor leerlingen en docenten. Dit kan uiteindelijk leiden tot betere onderwijsresultaten en een grotere tevredenheid van studenten.

Een ander voordeel van het gebruik van Lean- en Six Sigma-methodieken in het onderwijs is dat ze een cultuur van continue verbetering bevorderen. Door data te analyseren en onderwijsprocessen gericht te verbeteren, kunnen scholen een cultuur van innovatie en samenwerking creëren. Dit kan leiden tot meer werknemerstevredenheid, een hoger moreel en betere retentiepercentages.

Concluderend kunnen Lean- en Six Sigma-methodologieën effectief worden toegepast op de onderwijssector om processen te verbeteren, verspilling te verminderen en onderwijsresultaten te verbeteren. Door deze methoden te gebruiken, kunnen scholen tijd en middelen besparen, een cultuur van continue verbetering bevorderen en uiteindelijk een betere onderwijservaring creëren voor zowel leerlingen als docenten.

Hoe pas je dit in het onderwijs toe? Een voorbeeld:

Een onderwijsinstelling heeft problemen met het plannen en koppelen van afstudeerstudenten aan de juiste promotor. Dit heeft als ongewenst effect dat het planningsproces te lang duurt (3 maanden), studenten niet weten waar ze aan toe zijn en daardoor niet tijdig kunnen starten met hun afstudeerscriptie. Door het gehele proces nauwkeurig in kaart te brengen samen met de mensen die in dit proces werkzaam zijn hebben ze verspillingen zoals controles / defecten (niet volledige aanmeldingen van zowel studenten / docenten) en overprocessing (de vele olifantenpaadjes) kunnen elimineren. Hierdoor is dit proces qua doorlooptijd gereduceerd tot 25% van de originele doorlooptijd van 3 maanden en weten studenten en docenten eerder waar ze aan toe zijn. Je begrijpt tot grote tevredenheid van allen.