Sanoma Nederland

Sanoma Media Nederland was een mediabedrijf in Nederland. Het bedrijf heeft, ten tijde van deze opdracht, ongeveer 900 werknemers die in Hoofddorp op redacties (van bijvoorbeeld Libelle en Nu.nl) en ondersteunende afdelingen werken. In 2019 hebben wij bij Sanoma een implementatie verricht. Hierbij was er behoefte aan inzicht in de structuur bij verschillende primaire en secundaire processen.

Het Lean Agile model gaf handvatten om meer inzicht te krijgen in het proces en de taakverdeling helder te krijgen. We zijn gaan kijken naar hoe de “Voer het proces uit”-cirkel georganiseerd is in het mediabedrijf.

Beginsituatie

Door wisselingen binnen de teams moest Sanoma zichzelf herontdekken. Medewerkers gingen meer aan de slag met innovatieve werkzaamheden die nodig waren om mee te gaan met de huidige trends en ontwikkelingen. Van een focus op fysieke folders en advertenties naar online activiteiten. Dit zorgde aanvankelijk voor wat verwarring en hieruit zijn twee onderzoeksvragen geformuleerd:

  1. Welke processen zijn er eigenlijk?
  2. Wie is verantwoordelijk voor welke processen?

Hieruit is de behoefte ontstaan om inzicht te krijgen in de huidige processen en structuur. Het team was daarnaast ook flink gegroeid met veel nieuwe mensen, dus dit was het juiste moment om deze processen aan te pakken. Om een frisse blik te werpen op de organisatie, is de behoefte ontstaan om een derde partij in te schakelen, die vanaf de zijlijn hulp kon bieden en inzicht kon geven in de processen.

Lean implementatie

In februari 2019 gingen wij aan de slag bij Sanoma. Om te bepalen waar en hoe te verbeteren werd er een zogenaamde Quick Scan uitgevoerd. Daarbij kwam naar voren dat er veel onduidelijkheid was omtrent de rollen, tools en huidige processen. De lopende processen waren niet duidelijk voor iedereen. Lean Agile is een bruikbare aanpak om hier meer inzicht in te krijgen. Centraal in onze aanpak staat daarom het Lean Agile model.

Het Lean Agile Model

De eerste stop na de Quick Scan, was om de lopende processen helder in kaart te brengen. We zijn gaan kijken naar hoe de “Voer het proces uit”-cirkel (blauwe cirkel in afbeelding) georganiseerd is. Met behulp van een value stream map hebben we samen met medewerkers uit het proces het totale proces in kaart gebracht. Daarbij kwamen verschillende knelpunten naar voren waarmee we aan de slag zijn gegaan.

Ook gingen we aan de slag met het plannen van wekelijkse stand-ups. Het ene team verschilt hierbij wel van het andere team, wat voor veel interessante gesprekken zorgde. Er zijn van diverse teams mensen bij elkaar gezet om de lopende processen door te nemen. Dit was aanvankelijk een tijdsinvestering, maar hierdoor wordt nu flink tijd bespaard in de uitvoering van het werk. Lean geeft daarbij handvatten om de structuur en flow te verbeteren.

Uiteindelijk groeit Sanoma Media Nederland steeds meer naar zelfsturende teams; hierdoor zullen medewerkers zelf de projecten gaan beheersen en verder verbeteren. Het zelf opleiden van Orange Belts zit hierbij ook in de planning.

RESULTATEN

  • Een jaar verder is het team duidelijk verder ontwikkeld. Zij zoeken elkaar wekelijks op en zitten samen in het verbeterproces.
  • De rollen binnen de teams zijn nu duidelijker geworden. Er is minder frustratie in het drukste deel van het jaar; in plaats daarvan is er nu controle en rust.
  • Mensen accepteren elkaar meer omdat duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is. Door duidelijke rolverdeling is er duidelijkheid en helpen mensen elkaar juist meer. Een klein jaar verder is het team nu verder ontwikkeld en kan inhoudelijk reflecteren op eigen werk.