Obeya Stichting Pergamijn

Pergamijn is een zorginstelling in Limburg waar mensen met een verstandelijke beperking de best mogelijke ondersteuning krijgen. Dit varieert van 24 uurs zorg tot en met enkele uren begeleiding per week in de thuissituatie. Met passie en toewijding zorgt Pergamijn voor een veilige en stimulerende omgeving waarin cliënten zich kunnen ontwikkelen en een volwaardig leven kunnen leiden.

Door middel van persoonlijke begeleiding, passende zorgprogramma’s en een breed scala aan activiteiten, streeft Pergamijn ernaar om het leven van haar cliënten te verrijken en hen te helpen een betekenisvol bestaan te leiden.

Beginsituatie

Door continu veranderende wet- en regelgeving, financieringsstromen, krappe arbeidsmarkt en een steeds meer complexe cliënt populatie is Pergamijn op zoek gegaan naar een management aanpak die het mogelijk maakt om meer, flexibeler en beter te kunnen voldoen aan de wensen van hun cliënten, verwanten en medewerkers vanuit een gezonde bedrijfsvoering.

 

Lean Agile Transformatie: Obeya

Deze heeft Pergamijn gevonden in het Lean Agile model dat ontwikkeld is door Lean Agile Groep. Samen met de directie is Lean Agile Groep aan de slag gegaan met de bestaande visie, kaderbrief en jaarplan documenten om zo de eerste stappen te zetten voor het inrichten van een volledige Obeya ruimte. Een ruimte waar zowel directie als teammanagers gezamenlijk aan de gang gaan om de strategie te vertalen naar initiatieven die vervolgens gedurende het jaar opgepakt worden. Daarnaast zijn er meerdere Green Belters opgeleid om verbeter-initiatieven op te pakken.

Belangrijk hierin is dat niet de Obeya ruimte gezien wordt als het belangrijkste doel maar juist het behalen van resultaten die in lijn liggen met datgene dat ze willen bereiken binnen de komende drie jaar.

 

Obeya: Strategiewand inrichten

Pergamijn is door Lean Agile Groep begeleid vanuit het idee dat ze zichzelf overbodig moeten maken. Dit betekent dat Lean Agile Groep ondersteunt en coacht in het door de organisatie zelf strategisch implementeren van hun management aanpak. Lean Agile Groep heeft goed geholpen bij het concreet vertalen van bestaande kaderbrief, jaarplan naar een overzichtelijke veranderkaart en x-matrix. Vanuit de x-matrix  is gestart met de meerjarendoelen om zo via duidelijke jaardoelen verschillende initiatieven en scherpe KPI’s te formuleren. De initiatieven vanuit de directie zijn doorvertaald naar de teammanagers die vervolgens hun eigen x-matrixen hierop vorm hebben gegeven met de daarbij behorende initiatieven. Op deze manier ontstaat er een scherp beeld over de welke prioriteiten er gesteld moeten worden in het nastreven van hun visie.

 

Obeya Overleg

Lean Agile Groep heeft ook zeer actief ondersteund bij het inrichten van de Obeya ruimte met daarin de verschillende componenten van zowel de directie als de teammanagers. Hierdoor ontstaat er visueel een prachtig overzicht van lopende processen, initiatieven en hoe deze presteren. De wekelijkse rondgang in de Obeya Ruimte van de directie met de teammanagers in de vorm van een prestatiedialoog houdt hen scherp op het proces en de te behalen stappen. Eventuele procesblokkades worden direct opgepakt en acties uitgezet onder de collega’s. Om dat de Obeya ruimte het pompend hart is geworden van hun management aanpak is er ook voor gekozen om flexplekken te voorzien in de Obeya ruimte. Team managers ontmoeten hierdoor elkaar meer en kunnen op basis van een duidelijk overzicht snel reageren op de voortgang.

Obeya Stand-up bij Pergamijn - Lean Agile Groep

RESULTATEN

  • Een reactie van de teammanagers: “Ik ben in mijn carrière nog nooit zo actief, direct en bewust met een jaarplan bezig geweest. Het geeft mij focus en houdt ons als management team scherp. Het heeft de samenwerking alleen maar bevorderd”
  • Op het strategisch vlak en uiterst discreet ondersteunt en coacht Lean Agile Groep de directie en team managers van Stichting Pergamijn. Hierin wordt Lean Agile Groep ervaren als een gelijkwaardige sparringpartner.